Co je nezákonné a co nevhodné?

horkalinkaczi.cz / Co a jak hlásit? / Co je nezákonné a co nevhodné?

 

Nezákonný obsah a aktivity

Nezákonný obsah je vymezen zákonem.  Nelegální je zejména dětská pornografie, dětská prostituce, obchod s dětmi, pedofilní zájem, věkově neadekvátní sexuální obsah, ostatní nelegální praktiky, rasismus, extremismus, terorismus, xenofobie, podněcování k nenávisti, šikana a násilí na osobách, výzvy k sebepoškozování nebo sebevraždě, nabídka drog a zakázaných omamných látek. 
 
 

Nevhodný obsah a aktivity

Nevhodný obsah je takový, který může negativně ovlivnit vývoj a výchovu dětí nebo na nich může zanechat trvalé psychické následky. Jedná se tedy například o zesměšňování, šíření pomluv či šikanu, která má ve světě internetu své specifické podoby, atp.

 

Obrázek ke kategorii Co je nezákonné a co nevhodné?

MojeReputace