Jak funguje Horká linka?

horkalinkaczi.cz / Jak funguje Horká linka?

Internetová Horká linka přijímá od uživatelů hlášení, která se týkají nezákonného a nevhodného obsahu na internetu.

Obsah těchto hlášení Horká linka vyhodnocuje a předává orgánům, které mohou účinně zasáhnout, zejména policii, mobilním operátorům, provozovatelům internetových služeb a také mezinárodním horkám linkám.

Horkou linku provozuje společnost CZI s.r.o. Na financování provozu se v letech 2009 - 2014 podílela Evropská komise a Ministerstvo vnitra.

Zpracování přijatých hlášení

Nezákonný a nevhodný obsah můžete na těchto stránkách ohlásit pomocí formuláře nebo e-mailu. Vyškolení pracovníci hlášení vyhodnotí v souladu s platnými předpisy a  zpracované podněty předají příslušným orgánům k přijetí nezbytných opatření, která zamezí dalšímu šíření tohoto obsahu. V České republice platí, že pouze soud může rozhodnout o nelegálnosti nahlášeného obsahu, čili o jeho trestnosti. Horká linka tedy nemůže, a ani k tomu není určena, odstranit či jinak znepřístupnit nahlášený obsah.

Pokud se nezákonný či nevhodný obsah nachází v zahraničí, předávají pracovníci hlášení příslušné zahraniční internetové Horké lince, případně Interpolu. Tato spolupráce samozřejmě funguje i opačně a česká linka přijímá od zahraničních linek hlášení o nelegálním obsahu umístěném v ČR.


schema_new
 

Spolupráce

Vyhodnocené informace a podněty, získané od veřejnosti nebo od zahraničních internetových horkých linek, předávají pracovníci Horké linky Policii ČR a získávají od ní zpětnou vazbu. Horká linka usiluje, aby byl nezákonný obsah z internetu  odstraněn.
 

Horká linka ve spolupráci s partnery usiluje o legislativní změny v oblasti nelegálního obsahu na internetu.

  

Stížnosti

Jestliže máte k provozu internetové Horké linky nějaké připomínky, neváhejte nám je sdělit na ohlaste@horkalinkaczi.cz. Vaše připomínka bude prošetřena a na e-mailovou adresu, ze které byla odeslána, bude v co nejkratší době zasláno vyjádření.

 

Logo Policie ČR MojeReputace