Úmluva o právech dítěte

horkalinkaczi.cz / Co a jak hlásit? / Úmluva o právech dítěte


Článek 34

Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují chránit dítě před všemi formami sexuálního vykořisťování a sexuálního zneužívání. K zabezpečení tohoto závazku státy zejména přijímají nezbytná vnitrostátní, dvoustranná a mnohostranná mezinárodní opatření k zabránění:
a) svádění nebo donucování dětí k jakékoli nezákonné sexuální činnosti;
b) využívání dětí k prostituci nebo k jiným nezákonným sexuálním praktikám za účelem finančního obohacování;
c) využívání dětí v pornografii a při výrobě pornografických materiálů za účelem finančního obohacování.

 

Stáhněte si plné znění Úmluvy o právech dítěte!

 

Úmluva o právech dítěte

MojeReputace